CATALÀ | CASTELLANO | INICI

Pesca sostenible

El CIP, Centre Interactiu del Peix de Mercabarna, us acosta els conceptes clau per entendre la nostra responsabilitat per tenir cura de la biodiversitat del planeta i, especialment, la marina.

Els mars i els oceans són ecosistemes molt complexes, amb una important varietat d'éssers vius que els habiten. Aquesta riquesa natural dels nostres oceans es veu permanentment amenaçada. Els motius principals són tres: la contaminació, la sobrepesca i el canvi climàtic.
Per fer front a aquesta amenaça i assegurar el futur dels nostres mars és molt important implantar les pràctiques de la Pesca Sostenible.


¿Què és la Pesca Sostenible?

La Pesca Sostenible és el grup de pràctiques orientades a mantenir la població de les espècies marines en nivells òptims per garantir-ne la supervivència, respectant l'entorn natural. Són tècniques de pesca que no exerceixen un impacte negatiu sobre els demés habitants de l'ecosistema. La Pesca Sostenible és imprescindible, ja que els nostres mars i oceans estan amenaçats per la sobreexplotació i el consum d'exemplars per sota de les talles mínimes.


¿Què en diu la FAO?

La FAO és l'organització de Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura. La seva Conducta per a la pesca responsable parla de:

 1. ''Els Estats i els usuaris dels recursos aquàtics vius han de conservar els ecosistemes. El dret a pescar porta amb si l'obligació de fer-ho de manera responsable, de manera que es garanteixi l'efectiva conservació i ordenació dels recursos aquàtics vius''.
 2. ''L'ordenació dels espais de pesca, les pesqueries, hauria de promoure el manteniment de la qualitat, la diversitat i la disponibilitat dels recursos de les pesqueries en quantitats suficients per a les generacions presents i futures en un context de seguretat alimentària, mitigació de la pobresa i desenvolupament sostenible. Les mides d'ordenació no haurien de limitar-se a assegurar la conservació de les espècies objectiu, també de les espècies que pertanyen al mateix ecosistema o que estan associades o depenen de les espècies objectiu''.


¿Com funciona la Pesca Sostenible?

Les tècniques de Pesca Sostenible s'apliquen sobre uns espais que s'anomenen pesqueries.
Aquestes són les premisses bàsiques per parlar de pesqueries sostenibles:

 1. Una pesqueria sostenible està gestionada pensant en l'ecosistema. La premissa principal és la de determinar, amb informacions fefaents, l'impacte de la pesca sobre les poblacions i l'ecosistema.
 2. Una pesqueria sostenible ajuda a protegir espècies i hàbitats sensibles. És un espai on es pot constatar que l'activitat no produeix un impacte negatiu sobre les espècies pesqueres i on es realitza un intens seguiment de totes les poblacions de l'ecosistema, protegint les zones de reproducció i cria.
 3. Una pesqueria sostenible manté les poblacions de totes les espècies en un nivell saludable. S'exerceix un control sobre l'activitat per tal d'evitar l'esgotament dels peixos existents.
 4. Una pesqueria sostenible utilitza mètodes de pesca selectius. Són sistemes que s'adapten a l'hàbitat marí, per tal de minimitzar les captures accidentals.
 5. Una pesqueria sostenible manté la biodiversitat. Treballa amb sistemes que no provoquen alteracions substancials a la zona de pesca.
 6. Una pesqueria sostenible minimitza l'ús de l'energia, de productes químics i la producció de desfets en totes les seves operacions.
 7. L'acompliment de la legislació i la normativa vigent és una condició bàsica per aconseguir liderar un procés de Pesca Sostenible.
 8. Una pesqueria sostenible facilita sempre l'origen de tots els seus peixos des del punt de captura fins al mercat (traçabilitat). Aplica un correcte sistema d'etiquetatge i identificació, per controlar els exemplars des de que es pesquen fins que arriben a taula.


Les talles mínimes, la millor manera de col.laborar amb la Pesca Sostenible

A la nostra mà està protegir el peix i el marisc. Si evitem consumir peixos per sota de la seves talles mínimes o exemplars immadurs estem cuidant d'una rica font d'aliment, de riquesa i de salut. No oblidem que les grasses dels peixos ens ajuden a combatre el colesterol i a prevenir malalties cardíaques; la pesca i el tractament de les captures crea llocs de feina, i el peix és un aliment bàsic per a la nutrició humana. Consumir exemplars per sota de les talles mínimes no té cap avantatge, la proporció d'espines, pell i vísceres en els peixos immadurs és altíssima respecte d'exemplars madurs.

Els consumidors també poden fomentar la pesca sostenible respectant les talles mínimes. Tant al restaurant com a la peixateria podem fer una ràpida associació d'idees i pensar si el peix o el marisc que tenim davant té la mida mínima de consum. És un exercici que només requereix de dos minuts i el benefici és present i futur.

Talles mínimes autoritzades de peix i marisc


L'aqüicultura sostenible, una solució de futur

L'aqüicultura és el cultiu de peixos, mol.luscs, crustacis i plantes aquàtiques. El cultiu implica algun tipus d'intervenció per augmentar la producció, com per exemple el conreu regular, l'alimentació, la protecció davant de depredadors, etc.

Les granges dedicades a l'aqüicultura generen impactes sobre el medi ambient que es poden gestionar i minimitzar mitjançant el coneixement dels diferents processos, una gestió responsable i una correcta localització de les granges.

L'aqüicultura sostenible preveu els següents paràmetres:

 1. La domesticació té com a principi que les espècies, fruit de l'aqüicultura, no poden causar efectes negatius sobre els seus congèneres en llibertat.
 2. La introducció d'espècies marines exòtiques s'ha de fer de forma prudent i, només, en casos especials, ja que una mala praxis a aquest respecte podria ser molt perillosa.
 3. La captura de stocks silvestres pel seu ús en aqüicultura és una pràctica que es pot fer servir sense causar danys a la viabilitat de les espècies, a l'ecosistema o a la biodiversitat.
 4. L'alimentació de les espècies, que es mantenen sota aqüicultura, ha d'estar elaborada amb matèries primes que no causin un impacte negatiu sobre l'ecosistema del que s'extrauen.
 5. El rebuig de matèria orgànica que produeixen les granges aqüícoles ha de poder ser assimilat per l'ecosistema local.
 6. Les possibles malalties (patògens) que poden patir els animals de les granges no poden afectar a la població d'animals silvestres de l'entorn.
 7. L'ús de productes terapèutics s'ha de gestionar correctament per minimitzar els possibles efectes perjudicials en el medi ambient.
 8. Els productes antifouling –per perllongar la vida dels aparells de pesca- no poden causar efectes tòxics als animals de l'ecosistema.
 9. S'han d’evitar els efectes negatius provocats per la interacció entre l’activitat aqüícola i la flora i la fauna locals, mentre que els efectes positius s'han de aprofitar.
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis, accepta l'ús que fem de les 'cookies'. No obstant això, podeu canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment. OK | Més informació